Logo 2HostMe Media

ENGLISH TRANSLATION BELOW

====

Beste klant van 2HostMe,

Het betreurt ons u te moeten melden dat op 19 juni Martin de Jonge, oprichter en eigenaar van 2HostMe, na een kort en heftig ziekbed op 46-jarige leeftijd is overleden.

In overleg met de nabestaanden is gezocht naar een oplossing waarbij de dienstverlening voor u als klant voortgezet kon worden. Gekozen is om de dienstverlening te laten voortzetten door wiseadvise business solutions in Haarlem.

Voor u als klant zal er weinig veranderen. Reeds betaalde diensten worden kosteloos voortgezet en u betaalt voortaan bij wiseadvise exact hetzelfde als voorheen bij 2HostMe.

We zijn op dit moment bezig de nieuwe contactinformatie op de sites te vermelden en te zorgen dat u automatisch wordt doorverwezen naar de website van wiseadvise.

Mocht er in uw diensten iets wijzigen dan zullen we u persoonlijk informeren hierover.

Mocht u een bericht hebben voor de nabestaanden van Martin dan is hiervoor een speciaal mailadres actief: infomartin@2hostme.nl .

Mocht u een vraag hebben over uw diensten, support nodig hebben of anderszijds contact willen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met wiseadvise. Dit kan 24 uur per dag via servicedesk@wiseadvise.nl of tijdens kantooruren op 075-7112113.

 

Namens de nabestaanden van Martin,

Arno Smits

 

Namens wiseadvise business solutions,

Erik Hazeleger

====

Dear 2HostMe customer,

I am sorry to inform you that on the 19th of June Martin de Jonge, founder and owner of 2HostmE, passed away a short but intense battle with illness.

After talking to his next of kin we found a way to continue all of the 2HostMe services. All services will be continued by wiseadvise business solutions, based in Haarlem (NL).

For active customers there will be no significant changes. Paid services will we continued without any additional charges and you will pay the same for your services at wiseadvise as they were with 2HostMe.

We are currently working to provide new contact details on the 2HostMe website and to make sure you will be redirected to the wiseadvise website.

If there are any changes to your services we will contact you personally.

We opened a special email account if you might have any messages for the next of kin of Martin: infomartin@2hostme.nl .

For any other issue (about your services, support etc) please contact wiseadvise directly. They are available 24/7 on servicedesk@wiseadvise.nl or during business hours on +31.757112113.

 

On behalf of the next of kin of Martin,

Arno Smits

 

On behalf of wiseadvise business solutions,

Erik Hazeleger